Schrijven

Leren schrijven is een ingewikkeld proces.  Ook in deze digitale tijden is het belangrijk dat kinderen leren schrijven, omdat er heel wat andere basisvaardigheden moeten ontwikkeld zijn om te kunnen leren schrijven.  Fijne en grove motoriek, ruimtelijke oriëntatie, ritme, oog-handcoördinatie, een kritische waarneming, vormonderscheidingsvermogen, maar ook de geestelijke en emotionele ingesteldheid van het kind om te willen schrijven.

Enkel wanneer een kind deze vaardigheden heeft verworven, kan het leren schrijven.

Om het schrijven aan te leren gebruik ik het schrijfprogramma van Schrijftrein.  Deze methode is ontwikkeld voor iedereen en werkt vanuit een specifieke basismethodiek.

De methode maakt gebruik van  speelse en eenvoudige hulpmiddeltjes.

Belangrijk is dat deze schrijfmethode kan toegepast worden binnen elke taal- en leesmethode.

 

Schrijfproblemen

Het kan ook altijd zijn dat er bepaald motorisch probleem is waardoor schijven heel moeilijk is of blijft.  Vaak is dit te wijten aan dysorthografie.  Ook hier kan je terecht voor verdere begeleiding en voor het aanleren van verschillende ‘tips en tricks’.  Hier wordt een therapieprogramma op maat uitgewerkt.